مرکز آموزش

انتقال فایل سرور به سرور، از طریق ftp یک سرور  پرینت این مقاله

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

در همین زمینه

استفاده از هاست ثبت شده در حالی که دامنه هنوز فعال نشده
برای استفاده از هاست ثبت شده در حالی که دامنه هنوز فعال نشده در سیستم عامل ویندوزمراحل زیر را...