ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
پسوندها را بر اساس دسته ببینید

ثبت جدید
انتقال
تمدید
.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.com
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
530,000 تومان
1 سال
.net
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
580,000 تومان
1 سال
.org
611,100 تومان
1 سال
611,100 تومان
1 سال
611,100 تومان
1 سال
.co.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.ac.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.id.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.net.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.org.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.gov.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.sch.ir
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
25,000 تومان
1 سال
.biz
690,400 تومان
1 سال
690,400 تومان
1 سال
690,400 تومان
1 سال
.info
753,400 تومان
1 سال
753,400 تومان
1 سال
753,400 تومان
1 سال
.in
284,700 تومان
1 سال
284,700 تومان
1 سال
284,700 تومان
1 سال
.co
1,350,700 تومان
1 سال
1,350,700 تومان
1 سال
1,350,700 تومان
1 سال
.xyz
680,400 تومان
1 سال
680,400 تومان
1 سال
680,400 تومان
1 سال
.tv
1,375,900 تومان
1 سال
1,375,900 تومان
1 سال
1,375,900 تومان
1 سال
.name
500,200 تومان
1 سال
500,200 تومان
1 سال
500,200 تومان
1 سال
.club
473,700 تومان
1 سال
473,700 تومان
1 سال
473,700 تومان
1 سال
.asia
462,400 تومان
1 سال
462,400 تومان
1 سال
462,400 تومان
1 سال
.ru
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال
189,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* برخی از پسوند ها و دامنه های اخیراً تمدید شده را شامل نمی شود