ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
21,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
15,000 تومان
1 سال
.com
379,500 تومان
1 سال
379,500 تومان
1 سال
379,500 تومان
1 سال
.net
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
462,000 تومان
1 سال
.org
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
396,000 تومان
1 سال
.co.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.ac.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.id.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.net.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.org.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.gov.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.sch.ir
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
16,500 تومان
1 سال
.biz
572,000 تومان
1 سال
572,000 تومان
1 سال
572,000 تومان
1 سال
.info
638,000 تومان
1 سال
638,000 تومان
1 سال
638,000 تومان
1 سال
.in
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
253,000 تومان
1 سال
.co
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
1,320,000 تومان
1 سال
.xyz
588,500 تومان
1 سال
588,500 تومان
1 سال
588,500 تومان
1 سال
.tv
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
1,430,000 تومان
1 سال
.name
423,500 تومان
1 سال
423,500 تومان
1 سال
423,500 تومان
1 سال
.club
394,900 تومان
1 سال
394,900 تومان
1 سال
394,900 تومان
1 سال
.asia
471,900 تومان
1 سال
471,900 تومان
1 سال
471,900 تومان
1 سال
.ru
114,400 تومان
1 سال
114,400 تومان
1 سال
114,400 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains