ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,400 تومان
1 سال
4,400 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.com
143,000 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
158,400 تومان
1 سال
.net
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
196,900 تومان
1 سال
.org
205,700 تومان
1 سال
205,700 تومان
1 سال
205,700 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.biz
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال
225,500 تومان
1 سال
.info
268,400 تومان
1 سال
268,400 تومان
1 سال
268,400 تومان
1 سال
.in
118,800 تومان
1 سال
118,800 تومان
1 سال
118,800 تومان
1 سال
.co
544,500 تومان
1 سال
544,500 تومان
1 سال
544,500 تومان
1 سال
.xyz
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
.tv
592,900 تومان
1 سال
592,900 تومان
1 سال
592,900 تومان
1 سال
.name
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
.club
204,600 تومان
1 سال
204,600 تومان
1 سال
204,600 تومان
1 سال
.asia
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
.ru
57,200 تومان
1 سال
57,200 تومان
1 سال
57,200 تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains