ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید
اعداد روی حالت کیبرد انگلیسی وارد شوند
مرور پسوندها با دسته بندی

قیمت ثبت
انتقال
تمدید
.ir
4,400 تومان
1 سال
4,400 تومان
1 سال
4,800 تومان
1 سال
.com
134,200 تومان
1 سال
139,700 تومان
1 سال
139,700 تومان
1 سال
.net
185,900 تومان
1 سال
185,900 تومان
1 سال
185,900 تومان
1 سال
.org
188,100 تومان
1 سال
188,100 تومان
1 سال
188,100 تومان
1 سال
.co.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.ac.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.id.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.net.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.org.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.gov.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.sch.ir
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.biz
198,000 تومان
1 سال
211,200 تومان
1 سال
211,200 تومان
1 سال
.info
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
209,000 تومان
1 سال
.in
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
.co
451,000 تومان
1 سال
484,000 تومان
1 سال
451,000 تومان
1 سال
.xyz
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
236,500 تومان
1 سال
.tv
546,700 تومان
1 سال
546,700 تومان
1 سال
546,700 تومان
1 سال
.name
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
154,000 تومان
1 سال
.club
204,600 تومان
1 سال
204,600 تومان
1 سال
204,600 تومان
1 سال
.asia
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
195,800 تومان
1 سال
.ru
57,200 تومان
1 سال
57,200 تومان
1 سال
57,200 تومان
1 سال

لطفاً یکی از دسته های بالا را انتخاب کنید.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains