هاست ایران

هاست ایران شروع 500

شروع از   70,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 512
3% Complete

ترافيک (مگابایت) 10240
3% Complete

تعداد ديتابيس 1
8% Complete

تعداد ايميل 10
8% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete


هاست ایران شروع 1024

شروع از   130,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1024
6% Complete

ترافيک (مگابایت) 20480
6% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 15
12% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete


هاست ایران شخصی

شروع از   180,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1536
10% Complete

ترافيک (مگابایت) 30720
10% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت مجزا 1
6% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete


هاست ایران تجاری

شروع از   310,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 4608
30% Complete

ترافيک (مگابایت) 92160
30% Complete

تعداد ديتابيس 6
50% Complete

تعداد ايميل 60
50% Complete

تعداد سايت مجزا 3
20% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete


هاست ایران حرفه‌ای 10گیگ

شروع از   560,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 10240
66% Complete

ترافيک (مگابایت) 204800
66% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت مجزا 10
66% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete


هاست ایران حرفه‌ای

شروع از   768,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 15360
100% Complete

ترافيک (مگابایت) 307200
100% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت مجزا 15
100% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete