هاست ایران

هاست ایران شروع 500

شروع از   54,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 512
3% Complete

ترافيک (مگابایت) 3072
2% Complete

تعداد ديتابيس 1
8% Complete

تعداد ايميل 10
8% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران شروع 768

شروع از   77,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 768
5% Complete

ترافيک (مگابایت) 5120
3% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 15
12% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران شروع 1024

شروع از   108,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1024
6% Complete

ترافيک (مگابایت) 7168
4% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 15
12% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران شخصی

شروع از   154,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1536
10% Complete

ترافيک (مگابایت) 10240
6% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران تجاری

شروع از   310,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 4608
30% Complete

ترافيک (مگابایت) 46080
30% Complete

تعداد ديتابيس 6
50% Complete

تعداد ايميل 60
50% Complete

تعداد سايت 3
20% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران حرفه‌ای 10گیگ

شروع از   560,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 10240
66% Complete

ترافيک (مگابایت) 102400
66% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت 10
66% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete


هاست ایران حرفه‌ای

شروع از   768,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 15360
100% Complete

ترافيک (مگابایت) 153600
100% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت 15
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر داخل ایران
100% Complete