تغییرات قیمت دامنه

۲۰ آذر ۱۳۹۸

با توجه به نوسانات قیمت ارز، تخفیف های دامنه های بین المللی لغو شدند، با این حال خدمات دامنه با کمترین قیمت ممکن ارائه می گردد.