هاست اروپا

هاست اروپا - 512مگ - حرفه ای

شروع از   190,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 512
8% Complete

ترافيک (مگابایت) 10240
7% Complete

تعداد سايت مجزا 1
50% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا -1گیگ - حرفه ای

شروع از   380,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1024
16% Complete

ترافيک (مگابایت) 20480
15% Complete

تعداد سايت مجزا 1
50% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا - 2گیگ - حرفه ای

شروع از   470,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 2048
33% Complete

ترافيک (مگابایت) 40960
30% Complete

تعداد سايت مجزا 1
50% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا - 5گیگ - حرفه ای

شروع از   960,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 5120
83% Complete

ترافيک (مگابایت) 102400
77% Complete

تعداد سايت مجزا 2
100% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete


هاست اروپا - 6گیگ - حرفه ای

شروع از   1,380,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 6144
100% Complete

ترافيک (مگابایت) 132400
100% Complete

تعداد سايت مجزا 1
50% Complete

تعداد دامین های قابل اتصال نامحدود
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا (فنلاند/آلمان/فرانسه)
100% Complete