نمایندگی هاست

نمایندگی هاست - 5,000 ایران

Веќе од   90,000 تومان
Месечно

فضا (مگابایت) 5,000
33% Complete

ترافیک (مگابایت) نامحدود
100% Complete

تعداد اکانت 10
33% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete

هارد ssd nvme (جدید)
100% Complete


نمایندگی هاست - 10,000 ایران

Веќе од   160,000 تومان
Месечно

فضا (مگابایت) 10,000
66% Complete

ترافیک (مگابایت) نامحدود
100% Complete

تعداد اکانت 20
66% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete

هارد ssd nvme (جدید)
100% Complete


نمایندگی هاست - 15,000 ایران

Веќе од   230,000 تومان
Месечно

فضا (مگابایت) 15,000
100% Complete

ترافیک (مگابایت) نامحدود
100% Complete

تعداد اکانت 30
100% Complete

کنترل پانل دایرکت ادمین
100% Complete

دیتاسنتر ایران (تهران)
100% Complete

هارد ssd nvme (جدید)
100% Complete