هاست اروپا

هاست اروپا 0.5گیگ

شروع از   30,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 512
1% Complete

ترافيک (مگابایت) 5120
1% Complete

تعداد ديتابيس 1
8% Complete

تعداد ايميل 5
4% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا شروع 1گیگ

شروع از   54,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1024
3% Complete

ترافيک (مگابایت) 10240
3% Complete

تعداد ديتابيس 1
8% Complete

تعداد ايميل 10
8% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا شروع 1.5گیگ

شروع از   77,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 1536
5% Complete

ترافيک (مگابایت) 15360
5% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 15
12% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا شروع 2گیگ

شروع از   108,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 2048
6% Complete

ترافيک (مگابایت) 20480
6% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا شخصی

شروع از   154,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 3072
10% Complete

ترافيک (مگابایت) 30720
10% Complete

تعداد ديتابيس 2
16% Complete

تعداد ايميل 20
16% Complete

تعداد سايت 1
6% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا تجاری

شروع از   310,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 9216
30% Complete

ترافيک (مگابایت) 92160
30% Complete

تعداد ديتابيس 6
50% Complete

تعداد ايميل 60
50% Complete

تعداد سايت 3
20% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا حرفه‌ای 20گیگ

شروع از   560,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 20480
66% Complete

ترافيک (مگابایت) 204800
66% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت 10
66% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete


هاست اروپا حرفه‌ای

شروع از   768,000 تومان
سالانه

فضاي وب (مگابایت) 30720
100% Complete

ترافيک (مگابایت) 307200
100% Complete

تعداد ديتابيس نامحدود
100% Complete

تعداد ايميل نامحدود
100% Complete

تعداد سايت 15
100% Complete

کنترل پانل سی پنل
100% Complete

دیتاسنتر اروپا
100% Complete