جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Trasferimento Dominio

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno! *

Trasferimento singolo dominio


Inserisci il codice mostrato di seguito

* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati