جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Зареєструвати домен

Знайди новий домен. Введіть им'я чи ключове слово та перевірь доступність.

Будь ласка, введіть код з картинки
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.com
319,000 تومان
1 рік
319,000 تومان
1 рік
319,000 تومان
1 рік
.net
369,600 تومان
1 рік
369,600 تومان
1 рік
369,600 تومان
1 рік
.org
389,400 تومان
1 рік
389,400 تومان
1 рік
389,400 تومان
1 рік
.co.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.ac.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.id.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.net.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.org.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.gov.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.sch.ir
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
15,000 تومان
1 рік
.biz
502,700 تومان
1 рік
502,700 تومان
1 рік
502,700 تومان
1 рік
.info
547,800 تومان
1 рік
547,800 تومان
1 рік
547,800 تومان
1 рік
.in
206,800 تومان
1 рік
206,800 تومان
1 рік
206,800 تومان
1 рік
.co
983,400 تومان
1 рік
983,400 تومان
1 рік
983,400 تومان
1 рік
.xyz
422,400 تومان
1 рік
422,400 تومان
1 рік
422,400 تومان
1 рік
.tv
1,001,000 تومان
1 рік
1,001,000 تومان
1 рік
1,001,000 تومان
1 рік
.name
363,000 تومان
1 рік
363,000 تومان
1 рік
363,000 تومان
1 рік
.club
631,400 تومان
1 рік
631,400 تومان
1 рік
631,400 تومان
1 рік
.asia
477,400 تومان
1 рік
477,400 تومان
1 рік
477,400 تومان
1 рік
.ru
104,500 تومان
1 рік
104,500 تومان
1 рік
104,500 تومان
1 рік

Please choose a category from above.


 Додати веб-хостінг

Оберіть веб-хостинг

Ми маємо тарифи які задовільнять будь-який бюджет

 Перенесіть ваш домен до нас

Перенесіть зараз та подовжіть домен на 1 рік! *


* Виключає певні домени верхнього рівня і нещодавно оновлені домени