جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Регистрация домена

Найдите ваше новое доменное имя. введите имя или ключевое слово для проверки доступности.

Введите код на картинке
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.com
319,000 تومان
1 год
319,000 تومان
1 год
319,000 تومان
1 год
.net
372,900 تومان
1 год
372,900 تومان
1 год
372,900 تومان
1 год
.org
436,700 تومان
1 год
436,700 تومان
1 год
436,700 تومان
1 год
.co.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.ac.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.id.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.net.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.org.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.gov.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.sch.ir
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
15,000 تومان
1 год
.biz
502,700 تومان
1 год
502,700 تومان
1 год
502,700 تومان
1 год
.info
547,800 تومان
1 год
547,800 تومان
1 год
547,800 تومان
1 год
.in
206,800 تومان
1 год
206,800 تومان
1 год
206,800 تومان
1 год
.co
983,400 تومان
1 год
983,400 تومان
1 год
983,400 تومان
1 год
.xyz
486,200 تومان
1 год
486,200 تومان
1 год
486,200 تومان
1 год
.tv
1,001,000 تومان
1 год
1,001,000 تومان
1 год
1,001,000 تومان
1 год
.name
405,900 تومان
1 год
405,900 تومان
1 год
405,900 تومان
1 год
.club
631,400 تومان
1 год
631,400 تومان
1 год
631,400 تومان
1 год
.asia
511,500 تومان
1 год
511,500 تومان
1 год
511,500 تومان
1 год
.ru
104,500 تومان
1 год
104,500 تومان
1 год
104,500 تومان
1 год

Please choose a category from above.


 Добавить хостинг

Выберите из тариф списка

Мы разработали тарифы для любых возможностей

 Перенести домен к нам

Перенесите домен к нам для продления на 1 год! *


* Не включает некоторые зоны и недавно продленые домены