جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Регистрация домена

Найдите ваше новое доменное имя. введите имя или ключевое слово для проверки доступности.

Введите код на картинке
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.com
219,000 تومان
1 год
219,000 تومان
1 год
219,000 تومان
1 год
.net
241,000 تومان
1 год
241,000 تومان
1 год
241,000 تومان
1 год
.org
288,200 تومان
1 год
288,200 تومان
1 год
288,200 تومان
1 год
.co.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.ac.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.id.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.net.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.org.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.gov.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.sch.ir
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
5,000 تومان
1 год
.biz
374,000 تومان
1 год
374,000 تومان
1 год
374,000 تومان
1 год
.info
355,300 تومان
1 год
355,300 تومان
1 год
355,300 تومان
1 год
.in
266,200 تومان
1 год
266,200 تومان
1 год
266,200 تومان
1 год
.co
724,900 تومان
1 год
724,900 تومان
1 год
724,900 تومان
1 год
.xyz
353,100 تومان
1 год
353,100 تومان
1 год
353,100 تومان
1 год
.tv
836,000 تومان
1 год
836,000 تومان
1 год
836,000 تومان
1 год
.name
334,400 تومان
1 год
334,400 تومان
1 год
334,400 تومان
1 год
.club
445,500 تومان
1 год
445,500 تومان
1 год
445,500 تومان
1 год
.asia
382,800 تومان
1 год
382,800 تومان
1 год
382,800 تومان
1 год
.ru
65,000 تومان
1 год
65,000 تومان
1 год
65,000 تومان
1 год

Please choose a category from above.


 Добавить хостинг

Выберите из тариф списка

Мы разработали тарифы для любых возможностей

 Перенести домен к нам

Перенесите домен к нам для продления на 1 год! *


* Не включает некоторые зоны и недавно продленые домены