جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registar Domínio

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa

Confirme o código em baixo
Procurar extensões por categoria

Novo Preço
Transferir
Renovar
.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.com
219,000 تومان
1 Ano
219,000 تومان
1 Ano
219,000 تومان
1 Ano
.net
241,000 تومان
1 Ano
241,000 تومان
1 Ano
241,000 تومان
1 Ano
.org
288,200 تومان
1 Ano
288,200 تومان
1 Ano
288,200 تومان
1 Ano
.co.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.ac.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.id.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.net.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.org.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.gov.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.sch.ir
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
5,000 تومان
1 Ano
.biz
374,000 تومان
1 Ano
374,000 تومان
1 Ano
374,000 تومان
1 Ano
.info
355,300 تومان
1 Ano
355,300 تومان
1 Ano
355,300 تومان
1 Ano
.in
266,200 تومان
1 Ano
266,200 تومان
1 Ano
266,200 تومان
1 Ano
.co
724,900 تومان
1 Ano
724,900 تومان
1 Ano
724,900 تومان
1 Ano
.xyz
353,100 تومان
1 Ano
353,100 تومان
1 Ano
353,100 تومان
1 Ano
.tv
836,000 تومان
1 Ano
836,000 تومان
1 Ano
836,000 تومان
1 Ano
.name
334,400 تومان
1 Ano
334,400 تومان
1 Ano
334,400 تومان
1 Ano
.club
445,500 تومان
1 Ano
445,500 تومان
1 Ano
445,500 تومان
1 Ano
.asia
382,800 تومان
1 Ano
382,800 تومان
1 Ano
382,800 تومان
1 Ano
.ru
65,000 تومان
1 Ano
65,000 تومان
1 Ano
65,000 تومان
1 Ano

Por favor escolha uma categoria.


 Adicionar Alojamento Web

Selecione a partir de uma variedade de planos de alojamento web

Temos planos de alojamento para qualquer orçamento

 Transferir domínio para nós

Transfira agora e prolongue o domínio por mais 1 ano! *


* Exclui determinados TLDs e domínios renovados recentemente