جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registar Domínio

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa

Confirme o código em baixo
Procurar extensões por categoria

Novo Preço
Transferir
Renovar
.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.com
295,000 تومان
1 Ano
295,000 تومان
1 Ano
295,000 تومان
1 Ano
.net
326,700 تومان
1 Ano
326,700 تومان
1 Ano
326,700 تومان
1 Ano
.org
408,100 تومان
1 Ano
408,100 تومان
1 Ano
408,100 تومان
1 Ano
.co.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.ac.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.id.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.net.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.org.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.gov.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.sch.ir
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
7,000 تومان
1 Ano
.biz
487,300 تومان
1 Ano
487,300 تومان
1 Ano
487,300 تومان
1 Ano
.info
465,300 تومان
1 Ano
465,300 تومان
1 Ano
465,300 تومان
1 Ano
.in
444,400 تومان
1 Ano
444,400 تومان
1 Ano
444,400 تومان
1 Ano
.co
911,900 تومان
1 Ano
911,900 تومان
1 Ano
911,900 تومان
1 Ano
.xyz
462,000 تومان
1 Ano
462,000 تومان
1 Ano
462,000 تومان
1 Ano
.tv
1,068,100 تومان
1 Ano
1,068,100 تومان
1 Ano
1,068,100 تومان
1 Ano
.name
440,000 تومان
1 Ano
440,000 تومان
1 Ano
440,000 تومان
1 Ano
.club
579,700 تومان
1 Ano
579,700 تومان
1 Ano
579,700 تومان
1 Ano
.asia
499,400 تومان
1 Ano
499,400 تومان
1 Ano
499,400 تومان
1 Ano
.ru
104,500 تومان
1 Ano
104,500 تومان
1 Ano
104,500 تومان
1 Ano

Por favor escolha uma categoria.


 Adicionar Alojamento Web

Selecione a partir de uma variedade de planos de alojamento web

Temos planos de alojamento para qualquer orçamento

 Transferir domínio para nós

Transfira agora e prolongue o domínio por mais 1 ano! *


* Exclui determinados TLDs e domínios renovados recentemente