جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registar Domínio

Encontre o seu novo domínio. Comece aqui a pesquisa

Confirme o código em baixo
Procurar extensões por categoria

Novo Preço
Transferir
Renovar
.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.com
319,000 تومان
1 Ano
319,000 تومان
1 Ano
319,000 تومان
1 Ano
.net
369,600 تومان
1 Ano
369,600 تومان
1 Ano
369,600 تومان
1 Ano
.org
389,400 تومان
1 Ano
389,400 تومان
1 Ano
389,400 تومان
1 Ano
.co.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.ac.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.id.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.net.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.org.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.gov.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.sch.ir
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
15,000 تومان
1 Ano
.biz
502,700 تومان
1 Ano
502,700 تومان
1 Ano
502,700 تومان
1 Ano
.info
547,800 تومان
1 Ano
547,800 تومان
1 Ano
547,800 تومان
1 Ano
.in
206,800 تومان
1 Ano
206,800 تومان
1 Ano
206,800 تومان
1 Ano
.co
983,400 تومان
1 Ano
983,400 تومان
1 Ano
983,400 تومان
1 Ano
.xyz
422,400 تومان
1 Ano
422,400 تومان
1 Ano
422,400 تومان
1 Ano
.tv
1,001,000 تومان
1 Ano
1,001,000 تومان
1 Ano
1,001,000 تومان
1 Ano
.name
363,000 تومان
1 Ano
363,000 تومان
1 Ano
363,000 تومان
1 Ano
.club
631,400 تومان
1 Ano
631,400 تومان
1 Ano
631,400 تومان
1 Ano
.asia
477,400 تومان
1 Ano
477,400 تومان
1 Ano
477,400 تومان
1 Ano
.ru
104,500 تومان
1 Ano
104,500 تومان
1 Ano
104,500 تومان
1 Ano

Por favor escolha uma categoria.


 Adicionar Alojamento Web

Selecione a partir de uma variedade de planos de alojamento web

Temos planos de alojamento para qualquer orçamento

 Transferir domínio para nós

Transfira agora e prolongue o domínio por mais 1 ano! *


* Exclui determinados TLDs e domínios renovados recentemente