جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registrar Domínio

Encontre o seu novo nome de domínio. Digite seu nome ou palavras-chave abaixo para verificar a disponibilidade.

Please enter the code shown below
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.com
319,000 تومان
1 Year
319,000 تومان
1 Year
319,000 تومان
1 Year
.net
372,900 تومان
1 Year
372,900 تومان
1 Year
372,900 تومان
1 Year
.org
436,700 تومان
1 Year
436,700 تومان
1 Year
436,700 تومان
1 Year
.co.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.ac.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.id.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.net.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.org.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.gov.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.sch.ir
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
15,000 تومان
1 Year
.biz
502,700 تومان
1 Year
502,700 تومان
1 Year
502,700 تومان
1 Year
.info
547,800 تومان
1 Year
547,800 تومان
1 Year
547,800 تومان
1 Year
.in
206,800 تومان
1 Year
206,800 تومان
1 Year
206,800 تومان
1 Year
.co
983,400 تومان
1 Year
983,400 تومان
1 Year
983,400 تومان
1 Year
.xyz
486,200 تومان
1 Year
486,200 تومان
1 Year
486,200 تومان
1 Year
.tv
1,001,000 تومان
1 Year
1,001,000 تومان
1 Year
1,001,000 تومان
1 Year
.name
405,900 تومان
1 Year
405,900 تومان
1 Year
405,900 تومان
1 Year
.club
631,400 تومان
1 Year
631,400 تومان
1 Year
631,400 تومان
1 Year
.asia
511,500 تومان
1 Year
511,500 تومان
1 Year
511,500 تومان
1 Year
.ru
104,500 تومان
1 Year
104,500 تومان
1 Year
104,500 تومان
1 Year

Please choose a category from above.


 Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

 Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains