جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registrar Domínio

Encontre o seu novo nome de domínio. Digite seu nome ou palavras-chave abaixo para verificar a disponibilidade.

Please enter the code shown below
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.com
219,000 تومان
1 Year
219,000 تومان
1 Year
219,000 تومان
1 Year
.net
241,000 تومان
1 Year
241,000 تومان
1 Year
241,000 تومان
1 Year
.org
288,200 تومان
1 Year
288,200 تومان
1 Year
288,200 تومان
1 Year
.co.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.ac.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.id.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.net.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.org.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.gov.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.sch.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.biz
374,000 تومان
1 Year
374,000 تومان
1 Year
374,000 تومان
1 Year
.info
355,300 تومان
1 Year
355,300 تومان
1 Year
355,300 تومان
1 Year
.in
266,200 تومان
1 Year
266,200 تومان
1 Year
266,200 تومان
1 Year
.co
724,900 تومان
1 Year
724,900 تومان
1 Year
724,900 تومان
1 Year
.xyz
353,100 تومان
1 Year
353,100 تومان
1 Year
353,100 تومان
1 Year
.tv
836,000 تومان
1 Year
836,000 تومان
1 Year
836,000 تومان
1 Year
.name
334,400 تومان
1 Year
334,400 تومان
1 Year
334,400 تومان
1 Year
.club
445,500 تومان
1 Year
445,500 تومان
1 Year
445,500 تومان
1 Year
.asia
382,800 تومان
1 Year
382,800 تومان
1 Year
382,800 تومان
1 Year
.ru
65,000 تومان
1 Year
65,000 تومان
1 Year
65,000 تومان
1 Year

Please choose a category from above.


 Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

 Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains