جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registrar Domínio

Encontre o seu novo nome de domínio. Digite seu nome ou palavras-chave abaixo para verificar a disponibilidade.

Please enter the code shown below
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.com
295,000 تومان
1 Year
295,000 تومان
1 Year
295,000 تومان
1 Year
.net
326,700 تومان
1 Year
326,700 تومان
1 Year
326,700 تومان
1 Year
.org
408,100 تومان
1 Year
408,100 تومان
1 Year
408,100 تومان
1 Year
.co.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.ac.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.id.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.net.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.org.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.gov.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.sch.ir
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
7,000 تومان
1 Year
.biz
487,300 تومان
1 Year
487,300 تومان
1 Year
487,300 تومان
1 Year
.info
465,300 تومان
1 Year
465,300 تومان
1 Year
465,300 تومان
1 Year
.in
444,400 تومان
1 Year
444,400 تومان
1 Year
444,400 تومان
1 Year
.co
911,900 تومان
1 Year
911,900 تومان
1 Year
911,900 تومان
1 Year
.xyz
462,000 تومان
1 Year
462,000 تومان
1 Year
462,000 تومان
1 Year
.tv
1,068,100 تومان
1 Year
1,068,100 تومان
1 Year
1,068,100 تومان
1 Year
.name
440,000 تومان
1 Year
440,000 تومان
1 Year
440,000 تومان
1 Year
.club
579,700 تومان
1 Year
579,700 تومان
1 Year
579,700 تومان
1 Year
.asia
499,400 تومان
1 Year
499,400 تومان
1 Year
499,400 تومان
1 Year
.ru
104,500 تومان
1 Year
104,500 تومان
1 Year
104,500 تومان
1 Year

Please choose a category from above.


 Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

 Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains