جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

РЕГИСТРАЦИЈА НА ДОМЕНИ

Започнете го вашето пребарување за совршен домен...

Please enter the code shown below
Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.com
219,000 تومان
1 Year
219,000 تومان
1 Year
219,000 تومان
1 Year
.net
241,000 تومان
1 Year
241,000 تومان
1 Year
241,000 تومان
1 Year
.org
288,200 تومان
1 Year
288,200 تومان
1 Year
288,200 تومان
1 Year
.co.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.ac.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.id.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.net.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.org.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.gov.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.sch.ir
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
5,000 تومان
1 Year
.biz
374,000 تومان
1 Year
374,000 تومان
1 Year
374,000 تومان
1 Year
.info
355,300 تومان
1 Year
355,300 تومان
1 Year
355,300 تومان
1 Year
.in
266,200 تومان
1 Year
266,200 تومان
1 Year
266,200 تومان
1 Year
.co
724,900 تومان
1 Year
724,900 تومان
1 Year
724,900 تومان
1 Year
.xyz
353,100 تومان
1 Year
353,100 تومان
1 Year
353,100 تومان
1 Year
.tv
836,000 تومان
1 Year
836,000 تومان
1 Year
836,000 تومان
1 Year
.name
334,400 تومان
1 Year
334,400 تومان
1 Year
334,400 تومان
1 Year
.club
445,500 تومان
1 Year
445,500 تومان
1 Year
445,500 تومان
1 Year
.asia
382,800 تومان
1 Year
382,800 تومان
1 Year
382,800 تومان
1 Year
.ru
65,000 تومان
1 Year
65,000 تومان
1 Year
65,000 تومان
1 Year

Please choose a category from above.


 Add Web Hosting

Choose from a range of web hosting packages

We have packages designed to fit every budget

 Transfer your domain to us

Transfer now to extend your domain by 1 year! *


* Excludes certain TLDs and recently renewed domains