جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registra Dominio

Trova il tuo nuovo nome di dominio. Inserisci il tuo nome o le parole chiave qui sotto per verificare la disponibilità.

Inserisci il codice mostrato di seguito
Cerca estensioni per categoria

Nuovo prezzo
Trasferimento
Rinnovo
.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.com
295,000 تومان
1 Anno
295,000 تومان
1 Anno
295,000 تومان
1 Anno
.net
326,700 تومان
1 Anno
326,700 تومان
1 Anno
326,700 تومان
1 Anno
.org
408,100 تومان
1 Anno
408,100 تومان
1 Anno
408,100 تومان
1 Anno
.co.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.ac.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.id.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.net.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.org.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.gov.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.sch.ir
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
7,000 تومان
1 Anno
.biz
487,300 تومان
1 Anno
487,300 تومان
1 Anno
487,300 تومان
1 Anno
.info
465,300 تومان
1 Anno
465,300 تومان
1 Anno
465,300 تومان
1 Anno
.in
444,400 تومان
1 Anno
444,400 تومان
1 Anno
444,400 تومان
1 Anno
.co
911,900 تومان
1 Anno
911,900 تومان
1 Anno
911,900 تومان
1 Anno
.xyz
462,000 تومان
1 Anno
462,000 تومان
1 Anno
462,000 تومان
1 Anno
.tv
1,068,100 تومان
1 Anno
1,068,100 تومان
1 Anno
1,068,100 تومان
1 Anno
.name
440,000 تومان
1 Anno
440,000 تومان
1 Anno
440,000 تومان
1 Anno
.club
579,700 تومان
1 Anno
579,700 تومان
1 Anno
579,700 تومان
1 Anno
.asia
499,400 تومان
1 Anno
499,400 تومان
1 Anno
499,400 تومان
1 Anno
.ru
104,500 تومان
1 Anno
104,500 تومان
1 Anno
104,500 تومان
1 Anno

Scegli una categoria dall'alto.


 Aggiungi hosting

Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting

Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget

 Trasferisci il tuo dominio da noi

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno! *


* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati