جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registra Dominio

Trova il tuo nuovo nome di dominio. Inserisci il tuo nome o le parole chiave qui sotto per verificare la disponibilità.

Inserisci il codice mostrato di seguito
Cerca estensioni per categoria

Nuovo prezzo
Trasferimento
Rinnovo
.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.com
219,000 تومان
1 Anno
219,000 تومان
1 Anno
219,000 تومان
1 Anno
.net
241,000 تومان
1 Anno
241,000 تومان
1 Anno
241,000 تومان
1 Anno
.org
288,200 تومان
1 Anno
288,200 تومان
1 Anno
288,200 تومان
1 Anno
.co.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.ac.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.id.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.net.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.org.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.gov.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.sch.ir
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
5,000 تومان
1 Anno
.biz
374,000 تومان
1 Anno
374,000 تومان
1 Anno
374,000 تومان
1 Anno
.info
355,300 تومان
1 Anno
355,300 تومان
1 Anno
355,300 تومان
1 Anno
.in
266,200 تومان
1 Anno
266,200 تومان
1 Anno
266,200 تومان
1 Anno
.co
724,900 تومان
1 Anno
724,900 تومان
1 Anno
724,900 تومان
1 Anno
.xyz
353,100 تومان
1 Anno
353,100 تومان
1 Anno
353,100 تومان
1 Anno
.tv
836,000 تومان
1 Anno
836,000 تومان
1 Anno
836,000 تومان
1 Anno
.name
334,400 تومان
1 Anno
334,400 تومان
1 Anno
334,400 تومان
1 Anno
.club
445,500 تومان
1 Anno
445,500 تومان
1 Anno
445,500 تومان
1 Anno
.asia
382,800 تومان
1 Anno
382,800 تومان
1 Anno
382,800 تومان
1 Anno
.ru
65,000 تومان
1 Anno
65,000 تومان
1 Anno
65,000 تومان
1 Anno

Scegli una categoria dall'alto.


 Aggiungi hosting

Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting

Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget

 Trasferisci il tuo dominio da noi

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno! *


* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati