جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registra Dominio

Trova il tuo nuovo nome di dominio. Inserisci il tuo nome o le parole chiave qui sotto per verificare la disponibilità.

Inserisci il codice mostrato di seguito
Cerca estensioni per categoria

Nuovo prezzo
Trasferimento
Rinnovo
.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.com
319,000 تومان
1 Anno
319,000 تومان
1 Anno
319,000 تومان
1 Anno
.net
372,900 تومان
1 Anno
372,900 تومان
1 Anno
372,900 تومان
1 Anno
.org
436,700 تومان
1 Anno
436,700 تومان
1 Anno
436,700 تومان
1 Anno
.co.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.ac.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.id.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.net.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.org.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.gov.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.sch.ir
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
15,000 تومان
1 Anno
.biz
502,700 تومان
1 Anno
502,700 تومان
1 Anno
502,700 تومان
1 Anno
.info
547,800 تومان
1 Anno
547,800 تومان
1 Anno
547,800 تومان
1 Anno
.in
206,800 تومان
1 Anno
206,800 تومان
1 Anno
206,800 تومان
1 Anno
.co
983,400 تومان
1 Anno
983,400 تومان
1 Anno
983,400 تومان
1 Anno
.xyz
486,200 تومان
1 Anno
486,200 تومان
1 Anno
486,200 تومان
1 Anno
.tv
1,001,000 تومان
1 Anno
1,001,000 تومان
1 Anno
1,001,000 تومان
1 Anno
.name
405,900 تومان
1 Anno
405,900 تومان
1 Anno
405,900 تومان
1 Anno
.club
631,400 تومان
1 Anno
631,400 تومان
1 Anno
631,400 تومان
1 Anno
.asia
511,500 تومان
1 Anno
511,500 تومان
1 Anno
511,500 تومان
1 Anno
.ru
104,500 تومان
1 Anno
104,500 تومان
1 Anno
104,500 تومان
1 Anno

Scegli una categoria dall'alto.


 Aggiungi hosting

Scegli tra una vasta gamma di pacchetti di hosting

Abbiamo pacchetti progettati per soddisfare ogni budget

 Trasferisci il tuo dominio da noi

Trasferisci ora ed estendi il tuo dominio per un anno! *


* Escluse alcune estensioni e domini recentemente rinnovati