جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Transferencia de Dominios

¡Transfiera ahora! Extienda su dominio durante 1 año más *

Transfiera su Dominio


Por favor, introduzca el código se muestra a continuación

* Se excluyen ciertos TLDs y dominios recientemente renovados