جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registro de Dominios

Encuentra un dominio, introduzca un nombre o palabras clave para comprobar la disponibilidad.

Por favor, introduzca el código se muestra a continuación
Ver extensiones por categoría

Precio registro
Transferir
Renovar
.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.com
319,000 تومان
1 Año
319,000 تومان
1 Año
319,000 تومان
1 Año
.net
372,900 تومان
1 Año
372,900 تومان
1 Año
372,900 تومان
1 Año
.org
436,700 تومان
1 Año
436,700 تومان
1 Año
436,700 تومان
1 Año
.co.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.ac.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.id.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.net.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.org.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.gov.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.sch.ir
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
15,000 تومان
1 Año
.biz
502,700 تومان
1 Año
502,700 تومان
1 Año
502,700 تومان
1 Año
.info
547,800 تومان
1 Año
547,800 تومان
1 Año
547,800 تومان
1 Año
.in
206,800 تومان
1 Año
206,800 تومان
1 Año
206,800 تومان
1 Año
.co
983,400 تومان
1 Año
983,400 تومان
1 Año
983,400 تومان
1 Año
.xyz
486,200 تومان
1 Año
486,200 تومان
1 Año
486,200 تومان
1 Año
.tv
1,001,000 تومان
1 Año
1,001,000 تومان
1 Año
1,001,000 تومان
1 Año
.name
405,900 تومان
1 Año
405,900 تومان
1 Año
405,900 تومان
1 Año
.club
631,400 تومان
1 Año
631,400 تومان
1 Año
631,400 تومان
1 Año
.asia
511,500 تومان
1 Año
511,500 تومان
1 Año
511,500 تومان
1 Año
.ru
104,500 تومان
1 Año
104,500 تومان
1 Año
104,500 تومان
1 Año

Por favor, elegir una categoría arriba.


 Paquetes de Alojamiento

Elija entre una amplia variedad de paquetes de alojamiento

Hemos diseñado paquetes para cada presupuesto

 Transferencia de Dominios

¡Transfiera ahora! Extienda su dominio durante 1 año más *


* Se excluyen ciertos TLDs y dominios recientemente renovados