جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registro de Dominios

Encuentra un dominio, introduzca un nombre o palabras clave para comprobar la disponibilidad.

Por favor, introduzca el código se muestra a continuación
Ver extensiones por categoría

Precio registro
Transferir
Renovar
.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.com
295,000 تومان
1 Año
295,000 تومان
1 Año
295,000 تومان
1 Año
.net
326,700 تومان
1 Año
326,700 تومان
1 Año
326,700 تومان
1 Año
.org
408,100 تومان
1 Año
408,100 تومان
1 Año
408,100 تومان
1 Año
.co.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.ac.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.id.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.net.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.org.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.gov.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.sch.ir
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
7,000 تومان
1 Año
.biz
487,300 تومان
1 Año
487,300 تومان
1 Año
487,300 تومان
1 Año
.info
465,300 تومان
1 Año
465,300 تومان
1 Año
465,300 تومان
1 Año
.in
444,400 تومان
1 Año
444,400 تومان
1 Año
444,400 تومان
1 Año
.co
911,900 تومان
1 Año
911,900 تومان
1 Año
911,900 تومان
1 Año
.xyz
462,000 تومان
1 Año
462,000 تومان
1 Año
462,000 تومان
1 Año
.tv
1,068,100 تومان
1 Año
1,068,100 تومان
1 Año
1,068,100 تومان
1 Año
.name
440,000 تومان
1 Año
440,000 تومان
1 Año
440,000 تومان
1 Año
.club
579,700 تومان
1 Año
579,700 تومان
1 Año
579,700 تومان
1 Año
.asia
499,400 تومان
1 Año
499,400 تومان
1 Año
499,400 تومان
1 Año
.ru
104,500 تومان
1 Año
104,500 تومان
1 Año
104,500 تومان
1 Año

Por favor, elegir una categoría arriba.


 Paquetes de Alojamiento

Elija entre una amplia variedad de paquetes de alojamiento

Hemos diseñado paquetes para cada presupuesto

 Transferencia de Dominios

¡Transfiera ahora! Extienda su dominio durante 1 año más *


* Se excluyen ciertos TLDs y dominios recientemente renovados