جهت دریافت پیامک (SMS تمدید، انقضا، فاکتور، تیکت و ...) روی ویرایش مشخصات کلیک و فیلد شماره موبایل را وارد کنید و تیک " آیا مایل به دریافت پیامک هستید؟ " را بزنید و ذخیره تغییرات را کلیک کنید.

Registro de Dominios

Encuentra un dominio, introduzca un nombre o palabras clave para comprobar la disponibilidad.

Por favor, introduzca el código se muestra a continuación
Ver extensiones por categoría

Precio registro
Transferir
Renovar
.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.com
219,000 تومان
1 Año
219,000 تومان
1 Año
219,000 تومان
1 Año
.net
241,000 تومان
1 Año
241,000 تومان
1 Año
241,000 تومان
1 Año
.org
288,200 تومان
1 Año
288,200 تومان
1 Año
288,200 تومان
1 Año
.co.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.ac.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.id.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.net.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.org.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.gov.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.sch.ir
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
5,000 تومان
1 Año
.biz
374,000 تومان
1 Año
374,000 تومان
1 Año
374,000 تومان
1 Año
.info
355,300 تومان
1 Año
355,300 تومان
1 Año
355,300 تومان
1 Año
.in
266,200 تومان
1 Año
266,200 تومان
1 Año
266,200 تومان
1 Año
.co
724,900 تومان
1 Año
724,900 تومان
1 Año
724,900 تومان
1 Año
.xyz
353,100 تومان
1 Año
353,100 تومان
1 Año
353,100 تومان
1 Año
.tv
836,000 تومان
1 Año
836,000 تومان
1 Año
836,000 تومان
1 Año
.name
334,400 تومان
1 Año
334,400 تومان
1 Año
334,400 تومان
1 Año
.club
445,500 تومان
1 Año
445,500 تومان
1 Año
445,500 تومان
1 Año
.asia
382,800 تومان
1 Año
382,800 تومان
1 Año
382,800 تومان
1 Año
.ru
65,000 تومان
1 Año
65,000 تومان
1 Año
65,000 تومان
1 Año

Por favor, elegir una categoría arriba.


 Paquetes de Alojamiento

Elija entre una amplia variedad de paquetes de alojamiento

Hemos diseñado paquetes para cada presupuesto

 Transferencia de Dominios

¡Transfiera ahora! Extienda su dominio durante 1 año más *


* Se excluyen ciertos TLDs y dominios recientemente renovados